Elérhetőség:
+36-1-469-1060
rendeles@quickprint.hu
0

Ballagási idézetek

1. Ami fél, azt el ne fogadd,
Egészet akarj és egészet adj!
(Ady)
2. Úgy élj a jelenben, hogy
megbánás nélkül
gondolhass a múltra.
(Ady)
3. Mi mindig,
mindenről elkésünk.
Kés az álmunk, a sikerünk
szívünk, nyugalmunk, ölelésünk
Mi mindig mindenről elkésünk.
(Ady)
4. Bár zord a harc, megéri a világ
Ha az ember az marad, ami volt;Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
(Ady)
5. A szárny megnőtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.
(Ady)
6. Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.
( Ady)
7. Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.
(Arany János)
8. Nemes önbizalom, de ne az önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
(Arany János)
9. Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot...
(Arany János)
10. Mindenik embernek a lelkében dal van
És a saját lelkét hallja minden dalban
És akinek a lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek
(Babits Mihály)
11. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.
(Berzsenyi Dániel)
12. Életünk termése szolgálja hazánk dicsőségét!
Mi vagyunk azaranyló, hullámzó búzatábla,
mi vagyunk az eljövendő ország magvetése.
S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak, amelyet betölt nemzetünk dicsősége.
(Meditáció a 72. zsoltárhoz)
13. Vigyázz nagyon, hogy ember maradj
holnapra törve a mából, és túl ne lobbanj
holnapután a tegnapi lángolástól
(Boór András)
14. Senkinek sem kötelessége
Hogy nagy ember legyen
Már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni.
(Alfred Capus)
15. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármiáron el kell érnünk.
(Curie)
16. Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.
(Leonard Da Ung)
17. A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb, mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen
(Eötvös József)
18. Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni minden ember
(Eötvös József)
19. Az élet, a munka tárt karokkal vár
Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll.
(Fagyejev)
20. Ne csüggedj,
hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned
bátorság,
Remény, s szeretni
erő ...
(Goethe)
21. Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!
(Goethe)
22. ... Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.
(Goethe)
23. Emberi törvény kibirni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák.
(Hemingway)
24. Régi harcok, régi kopott könyvek.
Mosoly, derű néha fájó könnyek.
Múlik minden, rohannak az évek.
Búcsút intünk múló diákévek.
(Hemingway)
25. Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.
(Herakleitosz)
26. Ne légy ma ez
holnap emez
s jövőre ismét
mást szemezz.
Érc légy mely
mindig egy marad
ne törmelék - dirib - darab.
(Ibsen)
27. Ám, úgy kell lennie:
A végtelen felé halad az út,
Amely a végtelenből érkezik.
(Illyés Gyula)
28. Az igaz ember hitét, meggyőződéseit
nagy katasztrófák sem képesek
sarkaiból kifordítani.
(Jókai Mór)
29. Igazi lelkünket akárcsak az
ünneplő ruhánkat
gondosan rizzük meg,
hogy tiszta legyen az ünnepekre.
(József Attila)
30. Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
(József Attila)
31. Én mondom: Még namnagy az ember
De képzeli hát szertelen
Kísérje két szülője szemmel:
A szellem és a szerelem.
(József Attila)
32. Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.
(Juhász Gyula)
33. Mennyi szín és furcsaság
és élet mindez és mennyi
emlék és mennyi remény
(Karinthy)
34. Ha az egész órát
úgy betöltöd,
hogy benne érték
hatvan percnyi van
minden kincsének
bírod ezt a földet,
S ami még több,
ember vagy, fiam
(Kipling)
35. Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.
(Kodály Zoltán)
36. ...őrizd az embert magadban,
hogy jogod legyen a szóhoz,
hogy súlya lehessen a szavaidnak,
hogy méltó maradj a munkához....
(Kósa Ferenc)
37. Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újra kezdeni
(Kossuth)
38. A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.
(Kossuth)
39. ... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
leltük fel az egész világot
(Kölcsey)
40. 20 éves lesz lassan
már a gyermek,
álmainak fénye
szakadt már,
De hiszi még, hogy
új álmai lesznek
s álmaiért újra
síkra száll.
(John Lennon)
41. Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint
A legnemesebbekért
(Madách)
42. Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, - ez az élet.
(Madách)
43. Karod erős - szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív.
(Madách Imre)
44. Tiszteld az embert
Szeresd a szépet
Tanulj küzdeni
Mert ez az élet
45. Szabadon bűn és erény közt
Választani mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme
Tégy bátran hát ...
(Madách Imre)
46. A világi méltóság,
aranyfüst és játékpénz,
de az emberi méltóság valóság,
színarany
miért játszol hamis pénzért, mikor
Isten
megtömte zsebed színarannyal?
(Márai Sándor)
47. Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.
(Márai Sándor)
48. Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted.
(Marcus Aurelius)
49. Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.
(Nagy László)
50. Megcélozni a legszebb álmot
Komolyan venni a világot
Mindig szeretni és remélni
Úgy érdemes a földön élni
(Papp Lajos)
51. Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív
és sok, sok szeretet.
(Pázmány Péter)
52. Bármily erővel, bármily áldozattal
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél,
És tartósabb is, kell akarnotok.
(Petőfi Sándor)
53. Haza és szabadság,
Ez a két szó, melyet
Elször tanuljon
Dajkától a gyermek
(Petőfi Sándor)
54. Légy tölgyfa, mit a fergeteg
ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti
(Petőfi Sándor)
55. Az elszakadás áll előttünk,
Világi lárma csalogat,
Az útra néz mindenki köztünk,
Kigyúl az ifjú gondolat.
(Puskin)
56. Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen
(Radnóti Miklós)
57. Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!
(Reviczky Gyula)
58. Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges
az a szemnek láthatatlan
(Saint-Exupéry)
59. ...Mindenek fölött
Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
Isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd!
(Shakespere: Hamlet)
60. Hinni a szépet, lehetetlent,
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell hát bízni halálig.
(Szabó Lőrinc)
61. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.
(Szabó Pál)
62. Most valóra válik minden , ami szép,
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll
(Szabó Pál)
63. Az ember csak annyit ér, amennyi
hasznot hajt embertársainak, hazájának
s ezáltal az egész emberiségnek
(Széchenyi István)
64. A lehetetlent is
Szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni.
(Szép Ernő)
65. Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok?
Csak annyit érek, amennyit vállalok,
Mert szívemben a jövőt hordozom,
és alkuba már nem bocsátkozom!
(Tamási László)
66. Előre, föl, miénk az élet,
A széles földnek kerekén
Szemünkben csillog az igéret
És bennünk ring a jó remény!
(Tóth Árpád)
67. Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.
(Tóth Árpád)
68. És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
Egy tekintetük elhitesse véled
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned.
(Váci Mihály)
69. Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell.
(Váci Mihály)
70. Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress.
(Vörösmarty Mihály)
71. Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egy egész világ nem a birtokunk,
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
(Vörösmarty Mihály)
72. 20 éves lesz lassan már a gyermek,
álmainak fénye veszett már,
de hiszi még, hogy új álmai lesznek
és álmaiért újra harcba száll.
(Neil Young)
73. Induljunk vígan és remélve,
A boldog szép jövő elébe
Miénk a föld a nap alatt,
Míg szívünk bátor és szabad
74. Ha kilépsz az életbe,
Élj sok boldog évet,
Szeress te is úgy bennünket
Mint ahogy mi téged.
75. Kísérjen az öröm
Kerüljön a bánat
Siker koronázza
További munkádat.
76. Nem csend! Csak Fáradság
Szerezheti meg szívednek
Nyugalmát , használni akarok
Ez emberi hivatásunk.
Elmúló mind, ami csillog a fényben
Halhatatlan mind, mi ég a szívben
77. Bármerre vezessen sorsod
légy mindig szerencsés és boldog
78. Minden nehéz utat
Legyőz az akarat
79. Folytasd dolgod, képezd magad,
Komolyan vedd minden nap terhét
Szerencse aztán jön majd magától
Nyer bő okulást tapasztalásból
80. Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
Őrizd emléküket igaz szeretettel.
81. Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak előre nézz!
82. Előtted a küzdés,
Előtted a pálya,
Az erőtlen csügged,
Az erős megállja,
És tudod az erő micsoda?
- Akarat, mely előbb vagy utóbb,
De borostyánt arat
(Arany János)
83. Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges és megszokott,
azt te is elérheted.
(Marcus Aurelius)
84. És érezzék egy kézfogásról
rólad
hogy jót akarsz, és te is tiszta
jó vagy,
S egy tekintetük elhitesse véled:
Szép dolgokért élsz - és
Érdemes élned!
(Váci Mihály)
85. Gyönyörű az, ha az
ember célba lát
S eléri azt, tűzön-vízen át.
(Ibsen)
86. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.
(Goethe)
87. Ma sem volt könnyű élni
Nem lesz könnyű sosem.
De érdemes volt! - s mindig
Érdemes lesz, - hiszem!
(Váci Mihály)
88. Dolgozni csak pontosan és szépen
Ahogy a csillag megy az égen
Úgy érdemes!
(József Attila)
89. Bármit teszel
Végezd jól dolgodat
Ha nem akarod,
Vagy nem tudod jól csinálni
Jobb, ha nem is csinálod.
(Lev Tolsztoj)
90. Ha én nem magamért, ki érettem?
Ha én csak magamért, mi vagyok én?
S ha nem most, hát mikor?
(Talmud, Az atyák bölcs mondásai c. fejezet)
91. Tiszta szívvel élni: ez a legnagyobb bölcsesség,
amit bölcsek kigondoltak,
a még bölcsebbek pedig meg is tettek.
(Hölderlin)
92. Tégy minden jót, amire képes vagy
És tedd olyan csendben,
Ahogyan csak lehetséges.
(Dickens)
93. Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér.
(Bertold Brecht)
94. Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.
(Schiller)
95. Az élet pálya: kétes és nehéz
Vezéreljen rajta egy túlvilági kéz.
S ha lépsz, fontold meg léptedet
Mert onnan visszalépni nem lehet.
(Vörösmarty Mihály)
96. Mert kell valaki, akihez beszélsz
Mert kell egy másik - mások ellen.
Ne áltasd magad
Ennyi az egész.
De ez - eltéphetetlen.
(Rab Zsuzsa)
97. Nem a világ halad,
mi változunk.
(Madách Imre)
98. Hivatásod legyen: élni másokért,
S mások boldogságában
Keresni a magadét.
(Pestalozzi)
99. Nem elég a célt látni,
Járható útja kell.
Nem elég útra kelni
Az úton menni kell.
Egyedül is! Elsőnek,
Elől indulni el!
(Váci Mihály)
100. Jönni kell, látni, győzni.
Idejében jönni, élesen látni, teljesen győzni.
Mindig ez volt és marad az ifjúság feladata.
(Lengyel József)
101. Szerencsében ne örvendezz,
Balsorsban ne csüggedj,
Az elkerülhetetlent méltósággal viseld.
- Gervay -
(Iványi Katalin)
102. Függöny, szél, fátyol,
A libbenő mától
Búcsúzom.
Fáj, de megteszem,
Ha kérsz.
Miért?
Ki érti ezt?
Nagyszívű kamasz
Maradtam, lehet.
A sok lomot magad után
Nem bocsátom meg neked
103. Aki él, az mind, mind örüljön,
mert az élet mindenkinek
kivételes szent örömül jön.
(Ady Endre)
104. Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.
(Végh György)
105. Minden te útaidban megismered Őt,
akkor Ő igazgatja a te útaidat.
(Példabeszédek 3:6)
106. A boldogság forrása nem rajtunk kívül,
hanem bennünk van.
(Lev Tolsztoj)
Az oldal tetejére
Megosztás a Google Plus-on Megosztások